Asamblaž (fr. assemblage – spajanje, sklapanje) je vajarska tehnika koja podrazumeva kolažiranje različitih predmeta i stvaranje trodimenzionalne kompozicije od tih predmeta.

 

Poreklo reči se može pratiti unazad od ranih 1950-ih kada je Žan Dibife (fr. Jean Dubuffet) napravio seriju kolaža krila leptira nazvavši ih assemblages d’empreintes (asamblaži otisaka). Međutim, asamblaž ima svoju istoriju koja se može pratiti od početka 20. veka, počev od kubističkih kolaža, preko Pikasovih ranih konstrukcija, dadističkih predmeta, pa sve do asamblaža nove realnosti šezdesetih godina 20. veka. Žan Dibife se može smatrati samo tvorcem imena ove tehnike.

 

https://sh.wikipedia.org

 

Asažblaž radovi su izlozeni u galeriji Malakološkog muzeja u Beogradu.
Personalizovane radove, na temu koja vizualizuje vaš posebni događaj možete poručiti putem maila (malacologicalmuseum@gmail.com) ili na br. 062 198 333 7