Kreativne radionice

Malakološki muzej je svoju strategiju razvoja zasnovao na edukaciji dece i mladih kroz organizovanje kreativnih radionica, edukativnih predavanja i filmskih matinea.

 

Kreativne radionice kroz svoje aktivnosti pružaju deci priliku da međusobno sarađuju i usklađuju svoja razmišljanja i ideje kako bi zajednički nešto stvorila ili rešila određeni zadatak, što predstavlja ključnu tačku njihovog socijalnog razvoja. Kreativnim pristupom kod dece se podstiče i razvija samopouzdanje, strpljenje, fina motorika kao i kognitivne sposobnosti.

 

Radionice su namenjene deci predškolskog i školskog uzrasta koja žele da na kreativan i zanimljiv način upoznaju svet koji ih okružuje. Naši edukatori se trude da otkriju i usavrše skrivene talente i afinitete vaše dece.

 

Tokom radionica, edukatori aktivno učestvuju u radu sa decom, tako da je i korišćenje materijala i alata bezbedno.

 

Predmete koje dete napravi tokom radionica, ako želi može da ponese sa sobom.

 

Ceo proces stvaranja predmeta se beleži kamerom, foto aparatom, a foto dokumentacija po želji se prosleđuje na e-mail roditelja ili staratelja deteta. Sav repromaterijal i oprema za rad su obezbeđeni za upotrebu i uključeni u cenu ulaznice.

 

Stručni tim muzeja je za vas pripremio sledeće kreativne radionice:

1. Morska avantura

Cilj ove radionice je da decu povede u jednu pravu podvodnu avanturu i da ih na nesvakidašnji način upozna sa svetom mekušaca u njihovom prirodnom okruženju. Naime, u prostorijama muzeja, smo napravili prostor ispunjen peskom, a u pesak zakopali ljušture i podelili na segmete. Svako dete dobija po jedan segment i set alata (plastične pipete, petri šolje..) za iskopavanje i odlaganje predmeta pronađenih u pesku, kako bi simulirali pravo marinsko istraživanje. Nakon iskopavanja predmeti se klasifikuju i edukatori objašnjavaju deci šta su pronašli. Tako će deca imati mogućnost da se upoznaju sa raznim vrstama puževa i školjki iz morskih dubina.

Učestvovanjem u ovim radonicama deca razvijaju finu motoriku, moć zapažanja, uče se strpljenju, međusobnoj saradnji i važnosti timskog rada. Radionicu prati edukativno predavanje, prilagođeno uzrastu dece, o zaštiti biodiverziteta i očuvanju životne sredine.

Radionicu vodi malakolog Maja Raković.

2. Potraga za blagom

Cilj ove radionice je da decu povede u podvodnu avanturu potrage za blagom i da ih na neobičan način upozna sa ostacima civilizacija iz morskih dubina. U prostorijama muzeja, smo napravili prostor ispunjen peskom, a u pesak zakopali arheološke ostatke i podelili na segmete. Svako dete dobija po jedan segment i set alata (separatorske kutije, špatule, četkice..) za iskopavanje i odlaganje predmeta pronađenih u pesku, kako bi simulirali pravo arheološko iskopavanje predmeta iz morskih dubina. Nakon iskopavanja predmeti se klasifikuju i edukatori objašnjavaju deci šta su pronašli. Neki od pronađenih predmeta su fragmentovani, tako da će deca morati da se potrude da ih pronađu i slope u celinu. Tako će deca imati mogućnost da se upoznaju sa raznim ostacima arheološke keramike itd. Radionicu prati edukativno predavanje, prilagođeno uzrastu, i ima za cilj da decu upozna sa arheološkim ostacima, ali i da ukaže na važnost očuvanja i kontinuirane brige o kulturnom nasleđu i očuvanju životne sredine.

Radionicu vodi arheolog Vesna Rogić.

3. Oštro oko - vešte ruke

Cilj ovih radionica je da deca postaknu svoju maštu i kreativnost i da uz malu pomoć edukatora stvore svoje malo umetničko delo. Ove radionice se izvode sa timom edukatora: Zorana Joksimović, biolog; Vesna Rogić, arheolog i Maja Raković, malakolog. Učestvovanjem u ovim radonicama deca razvijaju finu motoriku, moć zapažanja, uče se strpljenju, međusobnoj saradnji i važnosti timskog rada. Radionice pod nazivom „Oštro oko – vešte ruke“ podelili smo u tri tipa, prema odabranoj tehnici rada:

~  Izrada magneta od gipsa u tehnici izlivanja u kalupima

Radionica je osmišljena tako da deca biraju predmet (puž ili školjka) koji žele da naprave. Predmet se potom uz pomoć edukatora izliva od gipsa u kalupu. Nakon sušenja se po želji boji i lakira. Radionicu prati i edukativno informisanje o predmetu na kom se radi tehnika izlivanja u kalupima.

~  Izrada replika ljuštura školjki, puževa ili arheoloških artefakata od polimerne gline u tehnici vajanja

Radionica je osmišljena tako da dete bira predmet koji želi da izvaja. Predmet se potom uz pomoć edukatora vaja od polimerne glnine. Nakon sušenja po želji se dorađuje i lakira. Radionicu prati i edukativno informisanje o predmetu na kom se radi tehnika vajanja.

~ Pronalaženje i sklapanje fragmenata malakoloških ostataka ili arheoloških artefakata (pazl)

Radionica je osmišljena tako da je više predmeta od različitih materijala i oblika fragnetovano kao pazl. Zadatak učesnika radionice je da fragmente pronađe i karegorizuje, a potom i sastavi u pravilnu celinu. Potom ih edukatori informišu o zanimljivostima i značaju pronađenog predmeta (školjka, puž, hobotnica..).

Naša misija ima za cilj da ukaže na važnost kontinuirane brige o životnoj sredini i zaštiti biodiverziteta,

kroz priču o arhitektonskim delima prirode – mekušcima.

Izrada magneta od gipsa u tehnici izlivanja u kalupima

Malakološki muzej, prilog iz 951. emisije Vodič za roditelje

Informacije o cenama ulaznica i terminima održavanja kreativnih radionica, edukativnih predavanja i filmskih matinea – možete dobiti putem e-mail adrese: malacologicalmuseum@gmail.com; info@malakoloskimuzej.rs ili pozivom na br.tel. +381 62 198 333 7.


Malakološki muzej u Beogradu, Hadži Đerina 23, 11 000 Beogard, Srbija; https://malakoloskimuzej.rs